nybjtp

Tovární audit

Tovární kvalifikační inspekce

Pokročilé vybavení, přísná kontrola kvality, vysoce kvalitní služby, silný a spolehlivý dodavatelský řetězec jsou klíčové pro úspěch vašeho podnikání.

Tovární-Kvalifikace-Inspekce1
Tovární-Kvalifikace-Inspekce2
dtrfr
Tovární-kvalifikace-kontrola01

Odešlete abstraktní žádost

Tovární-kvalifikace-kontrola03

Potvrzení technického inženýrství

Tovární-kvalifikace-kontrola04

Program továrního auditu

Tovární-kvalifikace-kontrola05

Proveďte plán

Tovární-kvalifikace-kontrola06

Shrnutí a vylepšení

Co je to tovární audit?

Faktorv audit je program šitý na míru
Posuzuje různé aspekty, jako jsou systémy kvality závodu, pracovní prostředí, je zásadním krokem k zaručení, že továrna je
a schopnosti určit, zda jsou v souladu se standardy klienta nebo odvětví, které jsou schopny splnit objednávku efektivně a efektivně.

Proč je třeba provést audit továrny před zadáním hromadné objednávky?

Tovární audit vám pomůže činit informovaná rozhodnutí, zajišťuje konzistenci kvality, snižuje rizika a zvyšuje úspěšnost vašich dávkových objednávek.Prokazuje náležitou péči a pomáhá budovat dlouhodobá partnerství se spolehlivými a odpovědnými výrobci.

Zajištění kvality: Tovární audit umožňuje vyhodnotit výrobní schopnosti výrobce a postupy kontroly kvality.
Soulad se standardy: Tovární audity pomáhají zajistit, aby výrobci dodržovali průmyslové standardy, předpisy a certifikace.
Výrobní kapacita: Prostřednictvím továrního auditu lze vyhodnotit výrobní kapacitu výrobce.
Etické postupy: Audit továrny vám umožní zkontrolovat, zda výrobce dodržuje etické postupy.
Snížení rizik: Tovární audity pomáhají snižovat rizika spojená s výrobou.Umožňuje vám identifikovat potenciální úzká místa.
Nákladová efektivita: Tovární audit vám pomůže vyhodnotit nákladovou efektivitu výrobce.
Transparentnost dodavatelského řetězce: Tovární audity mohou zlepšit transparentnost dodavatelského řetězce.
Komunikace a sladění očekávání: Díky auditu továrny máte možnost navštívit továrnu a setkat se přímo s výrobcem.
Zlepšení produktů a procesů: Tovární audity poskytují příležitosti pro zlepšování produktů a procesů.
Ochrana značky: Provádění továrních auditů může pomoci chránit pověst vaší značky.

Co-je-Factory-Audit2

Výhody CAPEL

dtrgf

Vyhodnocováníschopnosti a systém řízení kvality

Vyhodnoťte různé aspekty výrobního procesu, abyste zajistili efektivitu, efektivitu a shodu se zavedenými normami.

CAPEL's-Advantages2

Etickýpraktiky organizací

Dodržujte mezinárodní standardy a dodržujte specifické požadavky klienta (etické chování, integrita, společenská odpovědnost a udržitelnost).

CAPEL's-Advantages3

Zlepšeníprogram

Proveďte hodnocení/Stanovte jasné cíle/Vypracujte akční plán/Posílení etického dodržování/Posílení environmentálního managementu/Zajištění strukturální bezpečnosti/Monitorování, měření a revize/Neustálé zlepšování

CAPEL's-Advantages4

Chránitpatent a soukromí zákaznických dokumentů

Implementujte robustní systém řízení dokumentů: Řízení přístupu/ Klasifikace souborů/ Zabezpečené úložiště/ Sledování dokumentů/ Kontrola verzí dokumentů/ Školení zaměstnanců/ Bezpečné sdílení souborů/ Likvidace dokumentů/ Reakce na incidenty/ Pravidelné audity.

CAPEL's-Advantages5

Mítschválenýdodavatel je rozhodující pro zajištění

Zajistěte, aby všichni vaši dodavatelé byli formálně kvalifikovaní a splňují průmyslové standardy: Předkvalifikace dodavatele/ Ověření kvalifikace/ Posouzení shody/ Audity na místě/ Kontrola dokumentů/ Hodnocení výkonu/ Smluvní dohoda/ Průběžné monitorování/ Průběžné zlepšování/ Komunikace a spolupráce.

CAPEL's-Advantages6

5S zajistit čistotu a organizaci na dílně

Zaměřuje se na organizaci a standardizaci pracoviště: Třídění (Seiri)/ Seiton/ Čištění/ Standardizace (Seiketsu)/ Sustain (Shitsuke).

Různé možnosti auditu, které můžete zvážit

Různé možnosti auditu, které byste měli zvážit1

Soubory CAPEL online

Poskytněte vám soubory a technologickou podporu naší společnosti.

Různé možnosti auditu, které byste měli zvážit2

Tovární video online

Poskytněte vám online živé streamování videa o naší továrně a podpoře technologií.

Různé možnosti auditu, které byste měli zvážit3

Tovární inspektor

Zajistěte si profesionálního továrního inspektora a poskytněte vám naši technologickou podporu.